top of page

Origami Box Kits

GB-KIT.png

Origami Gift Box

Item# GB-KIT

UPC #: 762867014445

KM-KIT.png

Kimono Doll Kit

Item #:KM-KIT/8

UPC #:762867600181

KG-KIT.jpg

Unfold the Secrets of Kirigami

Item #: KG-KIT

UPC #: 762867300036

OG-KIT.jpg

Ancient Art of Origami

Item #: OG-KIT

UPC#: 762867200015

bottom of page